Eigenschappen WMS voor logistieke dienstverleners

Vijf eigenschappen die een WMS voor logistiek dienstverleners moet bezitten

 

Om concurrerend te zijn op de markt voor logistieke dienstverlening moet een 3PL zijn productiviteit verhogen, zijn reactievermogen vergroten en zijn exploitatie- en onderhoudskosten verlagen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een goed warehouse management systeem een belangrijk strategisch instrument. Hardis Group, de ontwikkelaar en integrator van Reflex WMS, werkt al 25 jaar samen met 3PL, bestudeert hun specifieke behoeften en ontwikkelt het WMS in samenwerking met hen. Momenteel vertrouwen meer dan 50 logistiek dienstverleners op Reflex WMS dat van origine voor 3PL is ontwikkeld en het WMS wordt dan ook binnen enkele honderden magazijnen in 15 landen ingezet.

 

In de visie van Hardis Group, volgens onderzoeksbureau Gartner in 2018 behorend tot de top tien WMS-leveranciers in Europa, is de belangrijkste taak van een WMS het maximaliseren van de productiviteit.

 

Rijke functionaliteit

Een goede software voor 3PL’s dient over een rijke functionaliteit te beschikken: het moet in staat zijn alle soorten logistieke stromen te beheren met één enkel systeem. Dit betekent dat een grote verscheidenheid aan activiteiten en producten verwerkt moet kunnen worden variërend van voedingsmiddelen, textiel, reserveonderdelen, geneesmiddelen tot cosmeticaproducten en dit binnen meerdere locaties.

 

Bovendien moet de software voortdurend doorontwikkeld worden om met organisaties mee te kunnen groeien om zo continue nieuwe logistieke uitdagingen aan te kunnen gaan. Een goed voorbeeld zijn de logistieke uitdagingen die we zien binnen e-commerce: retourmanagement, deconsolidatie in sorteerdozen, enzovoort. Als ontwikkelaar van Reflex WMS werkt Hardis Group nauw samen met logistiek dienstverleners om processen te blijven optimaliseren en de oplossing verder door te ontwikkelen. Zo worden iedere vier maanden correcties en verbeteringen doorgevoerd.

 

Performance management & KPI’s

Een andere essentiële schakel om de productiviteit te verhogen, is operations management. Het WMS moet de mogelijkheid bieden om de activiteiten en prestaties van de operator te monitoren via een krachtig en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Het is van belang om met een reeks gepersonaliseerde prestatie-indicatoren en serviceniveaus te werken en een waarschuwingssysteem op te zetten waarmee snel correctieve maatregelen kunnen worden genomen als er een probleem wordt ontdekt.

 

Autonomie

Autonomie is tevens een uiterst belangrijke factor voor 3PL’s. De operator moet per project kunnen beslissen welke mate van uitbesteding hij wenst te realiseren op basis van de return on investment (ROI) die hij wil bereiken, zijn IT-budgetten en het interne personeel dat voor elk project beschikbaar is. Op die manier kunnen bedrijven bepalen welke taken ze aan hun leverancier toewijzen en welke intern opgepakt worden. Hiermee kunnen logistiek dienstverleners hun reactievermogen vergroten en de kosten van het WMS aanpassen aan hun behoeften. Om aan deze specifieke 3PL-eis te voldoen, bieden de Reflex-teams een ontwikkelingskit (SDK Reflex), een testautomatiseringssysteem (TDK Reflex) en twee labelbewerkingsprogramma’s (Crystal Report en Exlabel)aan hun klanten aan.

 

Robuust

Daarnaast heeft een 3PL een robuust WMS nodig. Updates moeten eenvoudig en snel door te voeren zijn om de processen binnen het warehouse niet te beïnvloeden. Bovendien zorgt een krachtige software ervoor dat het magazijn optimaal presteert tijdens piekperiodes en dat storingen worden voorkomen. Reflex WMS verwerkte tijdens de kerstperiode bij een van de grootste Europese retailers binnen 18 uur 650.000 orderregels foutloos en 350 operators wisten gelijktijdig bijna 2 miljoen pakketten te verwerken met behulp van voice picking.

 

Gebruiksvriendelijk

Tot slot benadrukt Hardis Group de gebruiksvriendelijkheid van het WMS om zo het werk van de operator te vereenvoudigen. De middelen waarmee medewerkers in het magazijn werken, moeten ergonomisch, intuïtief en eenvoudig te configureren zijn om de opleidingstijd van de tijdelijke medewerkers tot een minimum te beperken en de vaste medewerkers in staat te stellen zich door te blijven ontwikkelen. Voor Reflex WMS bedraagt de opleidingstijd voor een operator die belast is met eenvoudige taken 30 minuten. Bovendien heeft Hardis ervoor gekozen zijn klanten de mogelijkheid te geven de terminologie van het WMS aan te kunnen passen aan de wensen van de medewerkers binnen het warehouse. Een functie waar bedrijven veel waarde aan hechten om zo een gemeenschappelijke taal te creëren voor alle medewerkers.

 

Kortom, de visie van de Hardis Group is een robuust, modern en flexibel WMS met een rijke functionaliteit aan te bieden dat bedrijven in staat stelt autonoom te opereren om zo niet systematisch afhankelijk te zijn van hun softwareleverancier. Logistiek dienstverleners behouden de controle over hun projecten en hebben de mogelijkheid specifieke softwareontwikkelingen door te voeren waardoor er snel op veranderende factoren ingespeeld kan worden en kosten beheerst kunnen worden.

 

Didier Grivet, 3PL Business Solutions Manager – Hardis Group